2012 januari, brief aan gemeenteraad

 

 

Arnhem, januari 2012.

 

 

Aan de leden van de Vereniging Stadsschoon Arnhem.

 

Geachte mevrouw/meneer,

 

Oorkonde

Op 13 oktober j.l. hebben wij aan het bestuur van Groot Klimmendaal onze oorkonde uitgereikt voor het nieuwe gebouw dat werd verkozen tot de beste bijdrage aan het stadsschoon van het jaar 2010. De band Global Groove zorgde voor een muzikale omlijsting. We kregen een rondleiding om het fraaie gebouw te bezichtigen.

 

Winterbijeenkomst

Wij nodigen u hierbij uit voor een ledenbijeenkomst op zaterdag 28 januari a.s. in bezoekerscentrum Sonsbeek aan de Zijpendaalseweg. Parkbeheerder Jeroen Glissenaar zal dan een presentatie houden over de Arnhemse parken. Aanvang 10.30 uur. Inloop vanaf 10.15 uur. U mag best een introducé meebrengen.

 

Restauratie Eusebiuskerk

Restauratie van de Eusebiuskerk zal erg duur worden. Er is al veel discussie over geweest. Sommigen suggereerden het kerkgebouw te slopen of tot ruïne te laten vervallen. Duidelijk is dat voor dat standpunt niet veel steun onder de bevolking is. In de Gelderlander van 1 oktober j.l. heeft onze voorzitter een pleidooi gehouden voor restauratie van het kerkgebouw en het zoeken naar een goede culturele bestemming. Dit in relatie tot de plannen voor de bouw van een nieuw peperduur cultuurpaleis langs de Rijn.

 

Welstandstoezicht en stedenbouw

In diverse gemeenten en ook op regeringsniveau leven opvattingen om het welstandstoezicht (beoordeling kwaliteit van architectuur van bouwplannen) te verminderen. Ook de gemeente Arnhem heeft plannen in die richting. Wij hebben bij brief van 12 december 2011 aan het gemeentebestuur bericht dat wij begrip hebben voor dat streven. Daarbij hebben wij in aanmerking genomen dat volgens de betreffende notitie van het gemeentebestuur het welstandstoezicht zal worden gehandhaafd voor kwetsbare gebieden en voor rijks- en gemeentelijke monumenten. Wij hebben ook kenbaar gemaakt het bestaan van een breed samengestelde adviescommissie voor stedenbouwkundige plannen erg belangrijk te vinden. De onafhankelijkheid van die commissie moet dan wel zijn gegarandeerd. Ook moet de commissie zeggenschap hebben over de plannen voor het Rijnbooggebied, waarvoor nu een apart klein kwaliteitsteam functioneert en de grote welstandscommissie buitenspel is gezet.

 

Jaarvergadering

Wij hebben nog geen datum gepland voor onze jaarvergadering. Bij de uitnodiging daarvoor ontvangt u ons jaarverslag over 2011 en een acceptgiro voor betaling van de contributie.

 

Website

Onze brieven staan op de website www.stadsschoon.nl De site is onlangs aangepast. Kijkt u er eens op. Suggesties zijn welkom.

 

Met vriendelijke groeten.
Het bestuur van de Vereniging Stadsschoon Arnhem, P. van Dijk, voorzitter. H.H. Bod, secretaris.