2011 september

 

 

Arnhem, september 2011.

 

Aan de leden van de Vereniging Stadsschoon Arnhem.

 

Geachte mevrouw/meneer,

 

Op 15 juni j.l. vond onze jaarvergadering plaats. Het jaarverslag en het financieel verslag werden besproken en goedgekeurd. De uitslag van de verkiezing van de Beste bijdrage aan het stadsschoon van het jaar 2010 werd bekend gemaakt. Na de pauze hield architect ir.Martin van Dort een interessante inleiding over architectuur en stedenbouw in Arnhem.

 

Uitreiking oorkonde

Onze leden hebben het gebouw Groot Klimmendaal met 47 punten gekozen tot de beste bijdrage aan het stadsschoon van het jaar 2010. Het Cito-gebouw scoorde 42 punten, de nieuwe fietsbrug Brugstraat 36 punten en het onderwijssportgebouw op Papendal 42 punten. Zoals gebruikelijk zullen wij de oorkonde van onze vereniging uitreiken aan de winnaar. Wij nodigen u uit voor een bijeenkomst op donderdag 13 oktober om 13 uur in het nieuwe gebouw van Groot Klimmendaal. De band Global Groove zal een aantal nummers ten gehore brengen. Verder zal er een rondleiding zijn door het gebouw.

 

Drijvend paviljoen

Op de internationale beeldententoonstelling Sonsbeek ’86 was het drijvende paviljoen van architect Wiek Röling een blikvanger. De architect is korte tijd geleden overleden. Een belangrijke wens van hem was de herbouw van dit paviljoen. Daartoe is een stichting opgericht. Het is nog onduidelijk in welke gemeente de herbouw zou kunnen plaatsvinden. Wij hebben bij ons gemeentebestuur bepleit ervoor te ijveren dat het gebouw in Arnhem komt, gezien de relatie met Sonsbeek ’86 en omdat het o.i. een mooie aanwinst zou zijn voor onze stad.

 

Rijnboog-Kenniscluster

In onze ledenbrief van 27 mei 2011 hebben wij uiteen gezet wat onze bezwaren zijn tegen het plan Kenniscluster (gebouw voor bibliotheek, volksuniversiteit en historisch museum) en dat wij tegen het betreffende bestemmingsplan beroep hebben ingesteld bij de Raad van State. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is het vereiste griffiegeld een dag te laat op de rekening van de Raad van State geboekt met als consequentie dat ons beroep niet- ontvankelijk is verklaard. Inmiddels hebben op het terrein Oude/Nieuwe Oeverstraat opgravingen plaatsgevonden en zijn belangrijke restanten gevonden van de oude stad (stadsmuur, bastion, brouwersovens, Jansbeek). Het zou uit het oogpunt van erfgoedbeleid een grote aanwinst zijn geweest indien deze restanten ter plekke behouden zouden kunnen worden en dan zichtbaar gemaakt in het nieuwe gebouw. Dat blijkt helaas onmogelijk te zijn omdat er al een afgerond bouwplan is. Deze gang van zaken betreuren wij in hoge mate.. Eerst moet archeologisch onderzoek plaatsvinden en dan kan het bouwplan worden ontworpen. In dit geval is helaas het omgekeerde gebeurd. Er zijn nog wel plannen om enkele elementen van de opgravingen in het nieuwe gebouw te plaatsen.

 

 

Rijnboog-Nieuwstraat e.o.

In genoemde ledenbrief spraken wij ook over een schetsontwerp voor het gebied Nieuwstraat e.o. Inmiddels is er weer een ontwerp verschenen. Ook hierbij zijn nog diverse open einden. Volgens planning komt er in dat gebied een omvangrijk gebouwencomplex voor een nieuwe schouwburg, een nieuw museum voor moderne kunst en een nieuw filmtheater. Voor de locatie zijn nog twee opties (Rijnkade of Trans). Het is ook nog steeds onduidelijk of dat plan financieel mogelijk is. Er is een fiets/voetgangersbrug geprojecteerd vanaf de Nieuwstraat naar Arnhem-Zuid. Ook is er nog ca. 10.000 m2 winkelruimte gepland. Wij vrezen dat met deze plannen het probleem van de leegstand elders in de stad nog wordt vergroot.

 

Leden Stadsschoon

Ons ledental is rond 250. Graag willen we meer leden, maar we krijgen maar zeer weinig aanmeldingen. Wij doen een beroep op u om in uw eigen kring leden te werven. De contributie bedraagt slechts 10 per jaar.
Als vereniging Stadsschoon zijn wij eigenlijk de enige organisatie die het beleid van de gemeente op het gebied van stedenbouw, architectuur en monumentenzorg kritisch volgt en daarover zijn stem laat horen. Wij zijn overtuigd dat het nog steeds erg belangrijk is voor de kwaliteit van de stad, het stadsschoon, dat deze stem vanuit de Arnhemse bevolking doordringt bij de politiek. Als wij dit niet doen, gebeurt het gewoon niet.

Aanmelding nieuwe leden graag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via Moersbergenlaan 16, 6825AN, Arnhem. Op onze website www.stadsschoon.nl is veel informatie over onze vereniging te vinden.

 

Het bestuur van de Vereniging Stadsschoon Arnhem,

 

P. van Dijk, voorzitter. H.H. Bod, secretaris.