Verloedering

 

 

 

 

 

Verschijnselen van verloedering.

Mooie stad. Prachtige parken. Monumentale gebouwen. Fraaie singels. Aantrekkelijke woonwijken. Jammer die verschijnselen van verloedering!

 

 

 

Schuttingen aan de openbare weg.

Lelijke schuttingen aan de openbare weg hoe kan dat toch? Er zijn stedenbouwkundige plannen gemaakt, waarbij huizen werden gesitueerd tussen twee straten. Dan krijg je dus achtertuinen die aan de openbare weg grenzen. Dat was al een bedenkelijke situatie maar het is nog erger geworden.
De landelijke politiek heeft besloten, dat het maar eens afgelopen moet zijn met al dat bouwvergunninggedoe. Dus geenvergunning meer nodig om b.v. een schutting te bouwen in de achtertuin. In opperste wijsheid besloot de gemeente om het welstandstoezicht drastisch te verminderen. Dus je mag zonder bouwvergunning en zonder welstandstoezicht een lelijke schutting bouwen in je achtertuin ook al is dat
aan de openbare weg.

 

 

Verstening van voortuinen.

Dom werk dat maaien van je gazon! Gooi er maar wat grind in of wat betontegels. Dat heet dan een arbeidsextensieve tuin.
Je ziet het steeds meer. Jammer!!

Een voortuin met groen en bloemen is een sieraad voor de straat, de buurt en de stad.
Misschien kunnen buurtverenigingen een oproep doen aan de buurtbewoners om verstening van voortuinen te vermijden.

 

 

 

 

Het onoplosbare probleem van graffiti.

De spuitbussen met verf zijn een prima uitvinding om je al kladderend uit te leven op ramen en schuttingen.

De meeste mensen vinden dat echter niet mooi. Je kunt het weg laten halen, maar de volgende dag kan het weer bespoten zijn. Spuitbussen verbieden lukt niet. Spuiters arresteren. Moeilijk. Indien dat al lukt krijgen ze een werkstraf. Misschien om de graffiti te verwijderen.

 

 

Participatiemaatschappij.

Bedenk, dat we leven in een participatiemaatschappij. Minder regelgeving door de overheid en meer verantwoordelijkheid bij de burger. Fraaie taal! Maar dan moet die burger wel gevoel hebben voor het stadsschoon!!

 

 

HB 24-4-14.