De Janssingels

 

 

De Janssingels

 

 

En zoo komen wij dan eindelijk in Arnhem.
Te schrijven over Arnhem is een genoegen op zich zelf. Omdat dit een stad is, die zich door haar schoonheid en haar zwier zoozeer van andere onderscheidt, dat er moeilijk eenige stad in ons land te vinden is die met haar vergeleken kan worden.

 

Zo wordt onze stad beschreven in het door de ANWB in 1926 uitgegeven boek Ons Eigen Land. Ik fiets en loop regelmatig in de stad en geniet dan van onze prachtige singels. Soms ga ik er zelfs een kwartiertje zitten op een bankje en kijk dan naar de spuitende fonteinen, naar de beelden of de bloemen die er ieder jaar weer vers worden gezet en naar het voortrazende verkeer. En dan verwonder ik me erover, dat er midden in zo’n drukke stad zo’n rustige plek is. Hoe is dat allemaal zo gekomen; waarom is dat gebied niet helemaal volgebouwd met kantoren of verkeersader geworden? Ik vond het antwoord in het boekje Wandelingen in de omstreken der stad Arnhem, in 1820 geschreven door Isaäc Anne Nijhoff: ‘Nadat de buitenwerken, in den jare 1808, door den toenmaligen Koning van Holland, ter slooping aan de stad afgestaan zijn [..] heeft men, gedurende de laatst verloopen jaren, de slooping der vestingwerken met ijver voortgezet en dezelve in fraaije wandelplaatsen herschapen’.

Want tot die tijd was Arnhem een goed verdedigbare vestingstad geweest, met muren, grachten, wallen en poorten. Onze eerste koning – Lodewijk Napoleon - gaf Arnhem toestemming tot het slechten van de wallen, de buitenste verdediging van de stad. En daarna deed koning Willem I dat opnieuw.

Arnhem zag zijn kans schoon en haalde welgestelde mensen (en adel!) naar de stad; ze mochten er de prachtigste stadspaleizen bouwen. Op de foto ziet u de Jansbuitensingel met de pas gebouwde villa’s. De Jansgracht is nog niet gedempt. Maar die gracht was niet zo aangenaam als u misschien denkt. Hij stonk en was een bron van ziekten, want iedereen gooide er alles in, niet alleen overbodig huisraad, maar ook afval uit de keuken en uitwerpselen. Arnhem besloot de Jansgracht te dempen en daar een park aan te leggen. De stad schreef een prijsvraag uit en uit negentien inzendingen werd het ontwerp van L.A. Springer gekozen en uitgevoerd.