2013 april, Politieke aforismen

 

 

Politieke aforismen.

1.
Het plan voor de aanleg van een peperdure haven was een Spaanse oplossing voor een niet bestaand Arnhems probleem.
2.
De urgentie van de vernieuwing van het Rijnbooggebied wordt kennelijk bepaald door het feit dat al tien jaar gezegd wordt dat het urgent is.
3.
Het besef dat de grootstedelijke Rijnboogplannen uit de gouden tijd van 2002 niet meer reëel zijn in de huidige crisistijd, lijkt pas tot de politieke voorhoede te kunnen doordringen als zich politieke aardschokken voordoen.
4.
De presentatie van het plan voor een kunstencluster als stedenbouwkundig icoon met beelden van het Lincoln Center in New York, het Design Museum in Londen, de Norske Opera in Oslo en Casa di Musica in Porto, is een symptoom van de ontwikkeling van objectieve overheidsvoorlichting naar de vaardigheid om een product te verkopen.
5
Kritiek op de financiële risico’s van grote projecten wordt gepareerd met de stelling dat deze “goed zijn te managen” , doch de ervaringen uit het verleden wijzen op pijnlijke verrassingen in de toekomst.
6.
De beste locatie voor een museum
is de plek waar het huidige iconische
gebouw nu staat.

Museum op de helling!

7.
Het grootste mysterie van sociaal bezuinigingsbeleid is: buurthuizen sluiten en cultuurpaleizen bouwen.
8.
Stedenbouw vertoont anno 2013 kenmerken van een wetenschap om de bevolking duidelijk te maken, dat hetgeen projectontwikkelaars willen bouwen, stedenbouwkundig het beste is. 9.
Burgerparticipatie is voor de politiek het middel bij uitstek om de leer van verdeel en heers toe te passen.
10.
Het referendum over het kunstencluster is een noodzakelijke verlegenheidsoplossing.