Brief aan de gemeenteraad, juni 2015

 

 Arnhem, 17 juni 2015.

 

 

Aan de leden van de gemeenteraad van Arnhem.

Geachte mevrouw/meneer,

 

 

Onderwerp: Bouwplannen Filmhuis en op het Gele Rijdersplein.


Wij hebben er behoefte aan onze mening ten aanzien van twee actuele zaken aan u kenbaar te maken.

 

Leegstandsbeleid

Tot onze voldoening is aan de problematiek van de leegstand van gebouwen in het algemene gemeentelijke beleid een hoge prioriteit gegeven. Dat dient dan ook bij concrete projecten tot uitdrukking te komen.

 

Bouwplan filmtheater

Aan de orde is een plan voor de bouw van een filmhuis plus winkels en appartementen op het Kerkplein. Bebouwing op het Kerkplein kan in beginsel een goede stedenbouwkundige bijdrage zijn. Dan zullen echter wel de urgentie, de functies en de architectuur zeer zorgvuldig moeten worden afgewogen. Het voorliggende plan is aldus bezien o.i. onaanvaardbaar. De bouw van winkels is gelet op de vele lege winkelpanden strijdig met het leegstandsbeleid. Voor het filmhuis lijkt nu een aantrekkelijk alternatief aanwezig n.l. het vrijkomende Rembrandttheater. Dan wordt leegstand voorkomen.

 

Bouwplannen op Gele Rijdersplein

Er is een plan voor een nieuw appartementengebouw met buitengevels naar het beeld van de in 1866 gebouwde en in 1959 gesloopte HBS. Daarvoor zou de AKU-fontein – gemeentelijk monument en potentieel rijksmonument - moeten wijken. Die bebouwing te midden van de stedenbouwkundige conceptie uit de wederopbouwperiode, achten wij stedenbouwkundig onaanvaardbaar. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan voor het beschermde stadsgezicht Binnenstad. De bouw van een appartementengebouw – welk dan ook – op die plek wordt verdedigd met het argument dat dan het Gele Rijdersplein een goede begrenzing krijgt, Daar staat echter tegenover, dat door het realiseren van zo’n scheiding van pleinen de functie van het Willemsplein als verkeersbaan een nog pregnanter karakter krijgt. Zo bezien, is die bebouwing netto stedenbouwkundig geen winst. Bovendien dient het realiseren van appartementen primair plaats te vinden in leegstaande panden en niet in nieuwbouw. Voorts vinden wij het ter plekke handhaven van het AKU-monument uit het oogpunt van stedenbouw en erfgoedbeleid van grote betekenis. Er zijn andere mogelijkheden om van het Gele Rijdersplein een levendig stadsplein te maken.

Wij verzoeken u ons standpunt bij uw overwegingen te betrekken.

Hoogachtend,

 

 w.g.   P. van Dijk,  voorzitter.

           H.H. Bod, secretaris.

 

 

 

Moersbergenlaan 16 6825 AN Arnhem Telefoon 026 – 3611207 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. www.stadsschoon.nl