Het Gele Rijdersplein

 

 

 

Gele Rijdersplein.

Hutspot vol plannen en meningen.

 

Lang geleden was er royale parkeergelegenheid.  De meeste parkeerplaatsen verdwenen. Winkels ook.  Een kwestie van oorzaak en gevolg, wordt gezegd. Anderen zeggen: dat is niet waar. Kijk maar naar de Ketelstraat en Vijzelstraat, waar ook geen parkeerplaatsen zijn. In 1999 kwam ontwikkelaar Sante Dorigo met een plan voor een onder het plein te bouwen parkeergarage met een supermoderne autolift, zodat je in een beperkte ruimte veel auto’s kunt stapelen. “No parking, no business, is zijn motto. Mooi plan, maar dat mocht niet vanwege concurrentie met de superdure parkeergarage bij Arnhem Centraal.

 

In oktober 2010 verscheen een visie van de VVD , toen oppositiepartij, met de wat poëtisch klinkende titel “Gele Rijdersplein, een plein met een wenkend perspectief”. Heldere taal: Arnhem heeft onvoldoende visie om het centrum aantrekkelijk te maken. Dit plein is een markante plek waar een cultureel  element het beeld van Arnhem als cultuurstad zeer goed kan ondersteunen.  Jammer dat het college zich vooral heeft bezig gehouden met grote projecten als Rijnboog.  Aldus de VVD.

 

Dan is er nog het plan om op de plek van de AKU-fontein de vroegere HBS te herbouwen. BN’ers als oud-minister Ien Dales zaten op deze school. Volkshuisvesting Arnhem en Kondor Wessels zien  er brood in voor de huisvesting van jongeren.  “Op deze manier kunnen jongeren Arnhem iets van het verleden terug geven voor de toekomst”  staat er in 2011 wat cryptisch in de krant. Zie het in 1959 gesloopte gebouw op de plek van de AKU-fontein.

 

De Mercado San Miqeul in Madrid werkte inspirerend voor Arnhem.  Op het Gele Rijdersplein moet een overdekte markthal komen en een poffertjessalon.  In 2011 het plan van City Center Arnhem en Frank Donders, projectontwikkelaar.  Maar de Arnhemse winkeliers zijn hierover zeer verdeeld.

 

De gemeente kwam in 2012 met een gebiedsvisie en een actieplan voor het plein. De nog aanwezige parkeerplaatsen doen afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en moeten ook verdwijnen. De ambitie is om het plein deel te laten uitmaken van het “slenter-circuit” van de binnenstad. Er is meer beslotenheid nodig van het plein: b.v. het toevoegen van bomen of bouwmassa. Leegstaande panden omvormen tot huisvesting voor empty nesters en young urban peoples.  En de ondergrondse Jansbeek moet bovengronds gebracht worden. Op 19 januari 2012 lezen we in De Gelderlander, dat de gemeente echter geen voortrekkersrol gaat spelen.

 

In 2013 blijkt dat de minister de AKU fontein wil gaan aanwijzen als rijksmonument. Een heleboel mensen vinden het daar maar een naargeestige slecht onderhouden hangplek. Maar ja het is een geschenk aan de gemeente en het is een bijzonder product van de  bouwkunst uit de wederopbouwperiode met een bronzen plastiek van de Japanse kunstenaar Shinkichi Tajiri.

 

Dan 2014. In maart richt de Bond Heemschut zich met een zeer gedocumenteerd verhaal tot de gemeenteraad met een pleidooi om de AKU fontein te behouden.  Stadsschoon komt ook met het standpunt om het AKU kunstwerk te behouden en het plein op te waarderen met o.a. een bovengrondse Jansbeek. Dan komt er een burgerinitiatief met een golf van handtekening voor behoud van de AKU fontein. Vervolgens een plan van City Centrum Arnhem  om van het plein een autoloze stadstuin te maken. Daarbij wordt in het midden gelaten of de Aku fontein daar kan worden gehandhaafd of dat de HBS zal worden herbouwd. Dan komt Bart Brouwer betogen dat de AKU-fontein, een ontwerp van zijn vader, behouden moet blijven.

 

HB 9-9-14

 

Voor de afloop van het HBS-plan zie:  http://stadsschoonarnhem.nl/index.php/actiepunten/hbs-nieuwbouw/afloop-hbsplan-2015

 

                  Gelderlander 2011