2007 oktober 30

 

 

Moersbergenlaan 16
6825 AN Arnhem
Telefoon 026 – 361 12 07
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.stadsschoon.nl

 

Postbank 6729285

KvK 40124071

Vereniging tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van de stad

Arnhem, 30 oktober 2007

Aan de leden van de
Vereniging Stadsschoon Arnhem.

Geachte mevrouw/meneer,

Op 31 mei j.l.organiseerden wij in de Koepelkerk een debatavond over het Rijnboogplan. Velen van u waren daarbij aanwezig.  Wij nodigen u nu uit voor een discussiebijeenkomst en informeren u over enkele lopende zaken.

Discussiebijeenkomst over het Hart van Arnhem-Zuid
Wij houden op woensdag 21 november a.s.om 20 uur een informatie- en discussiebijeenkomst over de gewenste ontwikkeling van het “Hart van Zuid”. Dat is het gebied van het winkelcentrum Kronenburg en het stadion Gelredome. De gemeente is al vanaf 2003 bezig met de planontwikkeling voor dit gebied, maar er is nog geen duidelijkheid over wat het zal worden.  Arnhem-Zuid telt inmiddels bijna net zoveel inwoners als Arnhem-Noord.  Wat is het standpunt van de winkeliers en wat vinden de bewoners van Zuid ervan?  Belangrijk is de relatie met het stadscentrum en het Rijnboogplan. Welke voorzieningen horen in het stadscentrum en welke zijn op hun plaats in het Hart van Zuid? Op deze bijeenkomst zullen inleidingen worden gehouden door de heer J. van Hensbergen, voorzitter van de Ondernemersvereniging Kronenburg en de heer S. Veenstra, raadslid van de politieke fractie Zuid Centraal. Beide inleiders zijn wethouder van Arnhem geweest. Er bestaat ruimte voor discussie. Wij nodigen u uit voor dit interessante onderwerp en u mag best een andere geïnteresseerde meebrengen.
We houden deze keer de bijeenkomst in Arnhem-Zuid n.l. in de zaal van restaurant “Ons Huis”, De Brink 9 te Elden. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Een mislukt preferendum
De gemeente organiseerde een preferendum, waarbij de stemgerechtigde burgers konden kiezen uit drie havenmodellen in het Rijnbooggebied.  Wij hebben ons ertegen gekeerd dat bij het preferendum slechts een keus mogelijk was uit drie havenvarianten en niet voor een andere mogelijkheid dan een haven. Het preferendum is ondanks het enorme propagandaoffensief van de gemeente een grote mislukking geworden, omdat slechts 10,2 % van de kiezers aan de stemming heeft deelgenomen. Voor een geldige stemming was 30% opkomst nodig. De gemeenteraad heeft vervolgens gekozen voor de aanleg van een haven met een sluis.

Vervolg Rijnboogplan
De gemeenteraad heeft een raadswerkgroep ingesteld, die zich nader moet bezinnen op de ontwikkelingen in het zogenaamde Havenkwartier en op de in het Coehoorngebied geplande hoogbouw. Die raadswerkgroep zal volgens planning in de periode april-juli 2008 met een eindrapportage komen. De procedures van de bestemmingsplannen zullen pas starten in september 2008. Wij verwachten dat er nog veel problemen zullen opdoemen om tot uitvoering te komen van het masterplan van de Spaanse architect De Sola Morales.  Ook kunnen de bestemmingsplannen ter uitvoering van dat masterplan door direct belanghebbenden en maatschappelijke organisaties worden bestreden tot bij de Raad van State. Een en ander betekent dat het tot begin 2010 kan duren voordat duidelijk is of dat masterplan met een haven en veel hoogbouw werkelijk mag worden uitgevoerd. Het plan kan door de Raad van State worden afgekeurd op grond van ingediende bezwaren. Dan moet er een nieuw Rijnboogplan komen.           

Coördinatie stedenbouwkundige ontwikkelingen
In een brief van 17 september j.l. aan het gemeentebestuur (klik) hebben wij o.a. kenbaar gemaakt dat er sprake is van onvoldoende afstemming van de grote stedenbouwkundige plannen. Het gaat dan met name om de planontwikkeling voor de gebieden Hart van Zuid, Cobercoterrein e.o. en het Rijnbooggebied. In die plannen zitten elementen van onderlinge concurrentie en de voortgang is uiterst moeizaam. Ook wordt onvoldoende rekening gehouden met de waarden van de historische binnenstad. Actuele ontwikkelingen zoals de grote leegstand van kantoren, nopen tot nadere bezinning. De inhoud van deze brief kunt u vinden op www.stadsschoon.nl.

Monumentenzorg/Erfgoedbeleid
Ons bestuur werd in de gelegenheid gesteld te reageren op het concept van de gemeentelijke nota Erfgoedbeleid. Wij hebben kenbaar gemaakt tevreden te zijn over de gemeentelijke activiteiten m.b.t. het aanwijzen van panden tot gemeentelijke monumenten en het doen van voorstellen voor de aanwijzing tot rijksmonument. In de nota wordt nadrukkelijk gesproken over het belang van de Arnhemse identiteit. Naar ons oordeel is het erfgoedbeleid tekort geschoten om die identiteit te bewaken. Wij hebben daarbij ondermeer gewezen op de hoogbouw in het stationsgebied en de geplande hoogbouw in het Coehoorngebied volgens het masterplan Rijnboog. Onze brief is te lezen op www.stadsschoon.nl

Discussie over de binnenstad
Wij hebben het plan om in het voorjaar een discussiebijeenkomst te organiseren over de gewenste ontwikkelingen van de binnenstad. Te zijner tijd ontvangt u daarvoor een uitnodiging.

Leden van Stadsschoon
Mede door de acties die wij hebben gevoerd in verband met het preferendum hebben zich een aantal nieuwe leden aangemeld, zodat het aantal nu 260 bedraagt. Graag zien wij dit aantal nog aanzienlijk uitgebreid. U kent wellicht nog mensen, die erg geïnteresseerd zijn in de stedenbouwkundige ontwikkeling van Arnhem. Vraag hen om ook lid te worden voor slechts € 10 per jaar. Aanmelding aan het adres Moersbergenlaan 16, 6825 AN Arnhem of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Via dit postadres en dit e-mail adres kunt u ook adreswijzigingen e.d. doorgeven en tevens graag suggesties, die voor onze vereniging van belang zijn.

Het bestuur van de Vereniging Stadsschoon Arnhem,

 

P. van Dijk, voorzitter.                             H. Bod, secretaris.