2006 oktober 27

 

Arnhem, 27 oktober 2006.

Aan de leden van de Vereniging Stadsschoon .

  Geachte mevrouw/meneer,

  Rondleiding door het Musiskwartier

Het nieuwe Musiskwartier is inmiddels in gebruik.  Wij vinden het een mooie aanwinst voor Arnhem. Het past qua bouwmassa en architectuur goed in de historische binnenstad. Het lijkt ons interessant om wat meer te weten over de planvorming en de architectuur. Daarom hebben wij een rondleiding georganiseerd op vrijdag 17 november a.s. Dan zal een toelichting gegeven worden door mevrouw Annemarie Koopman van de dienst Stadsontwikkeling. Wij verzamelen om 9.45 uur ’s ochtends bij de ingang van de nieuwe fietsenstalling onder het pand van V&D.  De bedoeling is om na de rondleiding gezamenlijk te gaan koffie drinken. Het is ons niet gelukt om de rondleiding op een zaterdag te organiseren.

Binnenstadsplan

De gemeente heeft een concept-binnenstadsplan opgesteld. Daarin wordt ondermeer gesteld dat voor de aandachtsgebieden westelijk deel Rijnstraat, omgeving Gele Rijdersplein en omgeving Schouwburg beheerplannen dienen te worden gemaakt om verder afglijden te voorkomen. Ook is het de bedoeling om culturele voorzieningen te verplaatsen.
In onze reactie op die nota hebben wij ondermeer onze zorg uitgesproken over het behoud van de vitaliteit van de historische binnenstad. De grote stedenbouwkundige plannen dienen goed afgestemd te worden op het historisch centrum. Wij vinden het een aderlating voor de binnenstad als de bibliotheek en het muziekcentrum (Musis Sacrum) van hun huidige plek zouden worden gehaald.

Erfgoednota

De gemeente heeft ons gevraagd te reageren op een ontwerp-erfgoednota. Het voornemen is om  het erfgoedbeleid (monumentenzorg, archeologie en cultuurlandschappen) te verschuiven van behoud door bescherming naar behoud door ontwikkeling.  Dat is nogal vaag. Het gemeentebestuur voert naar ons oordeel een actief beleid omtrent het aanwijzen van monumenten en beschermde stadsgezichten. De monumentenzorg is echter bij grote plannen te weinig tot gelding gekomen. Zo is b.v. het karakteristieke oude stationspostkantoor verdwenen in het geweld van de stationsplannen. Wij hebben een appèl gedaan op het gemeentebestuur om het erfgoedbeleid een volwaardige plaats te geven in het stedenbouwkundig beleid.

Overige zaken

De gemeente heeft plannen voor herinrichting van het Gele Rijdersplein. Voor de eerste jaren gaat het alleen om verandering van de openbare ruimte. Omtrent nieuwbouw is nog niets concreet.
Er wordt gewerkt aan planvorming voor  het gebied Stadsblokken/Meinerswijk. Een plan van een projectontwikkelaar is er reeds. Verder is er een  burgerinitiatief voor een  alternatief plan.  Als bestuur nemen wij deel aan dat burgerinitiatief.
De uitreiking van de oorkonde voor de beste bijdrage aan het stadsschoon n.l. herstel van de Jansbeek, willen wij koppelen aan een activiteit i.v.m. verdere werkzaamheden aan die beek. Dat laat nog even op zich wachten.

  Website en e-mail

Op onze website www.stadsschoon.nl  kunt u alle brieven lezen die wij hebben verstuurd. Velen van u zullen  wel beschikken over internet.  U kunt ook met ons mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het bestuur,

 

H.J. van ’t Wout, waarnemend voorzitter                           H.H. Bod, secretaris.