2005 oktober 10

Arnhem, 10 oktober 2005

Aan de leden .

Geachte mevrouw / meneer,

Terugblik
Op 16 april j.l. vond een boeiende excursie plaats in de wijk Heijenoord onder leiding van een gids van ’t Gilde. Tevoren was er in het wijkcentrum West een interessante inleiding met dia’s door Kim van der Heijden over de sociale woningbouw in Arnhem.
De jaarvergadering vond plaats op 11 mei j.l. Ons voorstel om de uit 1989 daterende statuten van onze vereniging op enkele punten aan te passen werd aanvaard. Maartje Kaper, Henk Snelder en Harry Bod stopten als bestuurslid. Joop Morsink en Hein van ’t Wout werden herbenoemd.
De uitslag van de verkiezing van de beste bijdrage aan het stadsschoon van 2004 is als volgt:
1. Ondergrondse dansacademie: 44 punten.
2. Warenhuis Vroom en Dreesmann, eerste fase: 33 punten.
3. Plan Hofpoort op het zogenaamde Ebbersterrein: 31 punten.
4. Complex 237 woningen Vestingstad Schuijtgraaf: 21 punten.
5. Flatgebouw De Symfonie aan de Johan de Wittlaan: 17 punten.
6. Complex 198 woningen Rietlanden in ’t Broek: 5 punten.
Na de pauze van onze jaarvergadering hield ir. Martin van Dort een inleiding over monumentenzorg in Arnhem.

Uitreiking oorkonde
Op vrijdag 28 oktober a.s. om 16 uur vindt een bijeenkomst plaats in de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem aan Onderlangs. Dan zal aan de directie van ArtEZ (nieuwe naam voor de HKA) de oorkonde van onze vereniging worden uitgereikt i.v.m. de verkiezing van de ondergrondse dansacademie tot beste bijdrage aan het stadsschoon van 2004. Vervolgens is er gelegenheid tot bezichtiging van de ondergrondse nieuwbouw. U bent van harte welkom op deze bijeenkomst.

Excursie naar de Koepelgevangenis
Op vrijdag 18 november a.s. om 16 uur is er een excursie naar de Koepelgevangenis, Wilhelminastraat 16. In de afgelopen jaren heeft een omvangrijke restauratie plaatsgevonden van dit bijzondere gebouw. Dank zij de medewerking van de architect van de restauratie, Martin van Dort, is het gelukt voor ons een bezichtiging te organiseren. Er kunnen maximaal 25 personen aan de excursie deelnemen. U kunt zich aanmelden bij onze secretaris (telefoon 026-4952270 of email adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ). Wie het eerst komt, het eerst maalt! U dient een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort) mee te nemen. Wilt u het nummer van dat bewijs vooraf aan de secretaris doorgeven indien u zich wilt aanmelden.

Op de bres voor het stadsschoon
- Wij hebben in een brief aan de gemeente gepleit voor herbouw van de afgebrande monumentale Witte School op de hoek van de Bronbeeklaan en de Rozendaalseweg.
- Naar aanleiding van de enorme financiële misrekening voor het plan Rijnboog hebben wij ons tot de raadsleden gericht om deze gelegenheid aan te grijpen om bij de herziening van het masterplan Rijnboog de geplande hoogbouw niet meer op te nemen. Hoogbouw is op andere plekken minder bezwaarlijk.
- Ook hebben wij aan de gemeente kenbaar gemaakt dat wij het onverantwoord achten een autoweg (westelijke rondweg) aan te leggen door het landgoed Mariëndaal.
- Verder hebben wij bij de gemeente meer aandacht gevraagd voor gebouwen uit de wederopbouwperiode. Er dreigen veel gebouwen uit die periode gesloopt te worden; de gebouwde geschiedenis van die tijd moet echter wel zichtbaar blijven door bepaalde gebouwen te sparen.
De brieven zijn allemaal geplaatst op onze website www.stadsschoon.nl 

Het bestuur.

H.J. van ’t Wout, wnd. voorzitter. J. Wind, secretaris.