2004 april 1

Aan de leden van Vereniging Stadsschoon Arnhem,


Kennismaking met het Nederlands Watermuseum

Onze algemene ledenvergadering vindt niet alleen een maand eerder, op maandag 19 april, maar tevens op een bijzondere  locatie plaats. Wij maken kennis met het onlangs geopende Watermuseum, vergaderen ter plekke  in De Brasserie met een fraai uitzicht op Park Sonsbeek en Jansbeek. Vanzelfsprekend kozen we ook voor een aangepast onderwerp en gastspreker(s):
Na het huishoudelijk gedeelte  een 5- minutenpraatje over het Watermuseum zelf, daarna een presentatie over “De betekenis van het water voor de kwaliteit van de stad” door de heer Hans van Ammers, projectleider van het gemeentelijk Waterplan.
Wij verwachten een grote opkomst.

Wandelen door de Binnenstad en St. Marten

In onze Nieuwsbrief van november 2003 maakten we melding van ons voornemen om in het voorjaar een wandeling door de binnenstad te organiseren. We hebben dit uitgebreid met een wandeling door Sint Marten. De binnenstadswandeling is op zaterdag 8 mei, de wandeling St. Marten op 22 mei. U kunt aan beide wandelingen deelnemen. Een introducé is toegestaan.

De binnenstadswandeling start om 10.00 uur en duurt tot maximaal 12.30 uur.
Verzamelpunt: AKU-fontein nabij bushalte op het Willemsplein. Halverwege de wandeling is er een  koffiepauze met gratis consumptie.  Tijdens de wandeling geven gidsen van ´t Gilde uitleg over uit cultuurhistorisch en architectonisch gezichtspunt bijzondere gebouwen.

De wandeling door St. Marten start eveneens om 10.00 uur.
Verzamelpunt: het wijkcentrum de Hommel, de Wiltstraat 6. U krijgt daar koffie aangeboden en tevens een inleidende presentatie over St. Marten. Daarna onder deskundige begeleiding een wandeling langs bezienswaardige panden in dit gebied.

Om organisatorische reden gaarne vóór 20 april uw aanmelding middels onderstaande antwoordstrook. Aan u de keus!

===================================================================

ANTWOORDSTROOK WANDELING BINNENSTAD en/of ST. MARTEN

Ondergetekende:

adres en plaats  :

neemt met ….personen (maximaal 2) deel aan: 

 (1)   wandeling binnenstad op zaterdag   8 mei 2004

 (2)   wandeling St. Marten op zaterdag  22 mei  2004

 (3)   beide wandelingen

Kruis uw wens aan, geef de antwoordstrook op de jaarvergadering af, zend hem in vóór 20 april per  post naar Wilbrennincklaan 19, 6816 PX Arnhem of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

=================================================================== 

OP DE BRES VOOR HET STADSSCHOON

Een veelheid van stedenbouwkundige plannen

De gemeente heeft ontwikkelingsplannen vastgesteld voor vernieuwing van de wijken Malburgen en Presikhaaf.  In het stationsgebied en het gebied rond V&D (Musiskwartier) wordt volop gebouwd. Er zijn concrete bouwplannen voor het terrein van de voormalige zuivelfabriek Coberco. Het gebied tussen Eusebiusbuitensingel en  Van Oldebarneveldtstraat (Centrum Oost) zal worden gereconstrueerd. Er moet een nieuw Hart van Zuid komen mede als uitvloeisel van de aankoop door de gemeente van het stadion Gelredôme. Volgens het zeer ambitieuze plan Rijnboog gaat het totale gebied van Rijnoever en Coehoorn in de komende 20 jaar ingrijpend van gedaante veranderen.
In een brief van 16 december 2003 aan het gemeentebestuur hebben wij gewezen op de noodzaak om al deze grote stadsprojecten op elkaar af te stemmen. Er is sprake van samenhang en concurrentie tussen diverse plannen. Zijn ze allemaal financieel uitvoerbaar? Wij hebben onze ongerustheid uitgesproken over deze stormachtige ontwikkelingen.

Rijnboog

Begin 2002 werd het schetsboek Rijnboog gepresenteerd en begin 2004 het Masterplan Rijnboog voor vernieuwing van het gebied van Rijnoever en Coehoorn. In een brief van 9 februari 2004 hebben wij aan het gemeentebestuur onze inspraakreactie op dat plan gegeven. Het plan van een Spaanse stedenbouwkundige is niet afgestemd op de karakteristieke waarden van Arnhem. In het Coehoorngebied komt een grote hoeveelheid hoogbouw van 60 m. Er dreigen grote verkeersproblemen. Er is een haven ontworpen van 220 x 40 meter in het gebied van de Nieuwstraat. De waterstand in die haven is vrijwel het hele jaar 6 meter lager dan de hoogte van het trottoir. Dat is geen wervende situatie. Alternatieve plannen voor het Nieuwstraatgebied werden feitelijk ongemotiveerd van tafel geveegd. Om de kosten van de dure haven te kunnen dekken moet er veel hoogbouw worden gerealiseerd. Het is frappant dat onze bedenkingen tegen de massale hoogbouw en tegen de haven ook naar voren kwamen op de inspraakbijeenkomst van 17 februari j.l. Ons standpunt blijkt dus overeen te komen met een belangrijke stroming binnen de Arnhemse bevolking.
In onze brief van 18 maart j.l. aan de raadsleden hebben wij onze bezwaren t.a.v. het plan Rijnboog nog wat aangevuld. Het lijkt erop dat de projectontwikkelaars op basis van commerciële belangen bepalen hoe onze stad er uit gaat zien.  Wij hebben een appèl gedaan op de gemeenteraad om te streven naar een plan dat een breed draagvlak heeft onder de Arnhemse bevolking.

Behoud monumentale kerkgebouwen

Veel  kerkgebouwen met de status van rijks- of gemeentelijk monument dreigen hun oorspronkelijke functie te verliezen. Stadsschoon pleit voor een gemeentelijk actieplan met de nodige financiële middelen. Er dient met behoud van het monumentale karakter van het gebouw naar een nieuwe passende functie gestreeft te worden.

Geitenkamp Noord

Plannen voor woningbouw in het landschappelijk fraaie gebied tussen Schelmseweg en Beukenlaan zijn definitief van de baan. Thans worden in het bredere kader van Geitenkamp Noord ambtelijk alternatieve bouwlocaties nader onderzocht. Via een projectgroep ad hoc houdt Stadsschoon  de vinger aan de pols.

Het bestuur