2002 juni 15

Aan de leden van Vereniging Stadsschoon Arnhem

Ten geleide In deze nieuwsbrief nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij de uitreiking van de oorkonde, die dit jaar is ingebed in de dag van de architectuur op 29 juni a.s. Tevens wordt verslag gedaan van de algemene ledenvergadering.

Algemene ledenvergadering Op 14 mei 2002 vond in De Watermolen de algemene ledenvergadering plaats. De gebruikelijke agendapunten gaven geen aanleiding tot het maken van bijzondere opmerkingen. Bij acclamatie werden mevrouw Maartje Kaper en de heren Hein van ´t Wout en Harry Bod herbenoemd. De door het bestuur voorgedragen kandidaat, de heer Henk Snelder, werd eveneens tot (nieuw) bestuurslid benoemd. Ter vergadering stelde hij zich voor. Bij de verkiezing van de beste bijdrage aan het Stadsschoon 2001 heeft een groot aantal leden gebruik gemaakt van hun stemrecht. Er werden 108 stembiljetten ingevuld.

De volledige uitslag van de verkiezing “Beste bijdrage aan het Stadsschoon 2001” luidde als volgt:

 

1 Restauratie historische kelders Rijnstraat 75 punten
2 Restauratie benzinestation Apeldoornseweg 63 punten
3 Voormalig Sint-Elizabeth Gasthuis 62 punten
4 Verbouwing kerkgebouw Van Slichtenhorststraat 61 punten
5 Restauratie Villa Angerenstein 55 punten
6 Kantoorgebouwen De Burcht en De Veste, IJsseloord II 6 punten

 

De vergadering werd besloten met een inleiding + diapresentatie door de heer David Nagtegaal, assistent-projectleider plan Rijnboog. Dit actuele onderwerp viel bij de leden goed in de smaak.

Uitreiking oorkonde/Dag van de Architectuur Op de jaarvergadering van 14 mei j.l. is de restauratie van de historische kelders in de Rijnstraat door onze leden gekozen als beste bijdrage aan het stadsschoon van het jaar 2001. Zoals gebruikelijk wordt nu een oorkonde uitgereikt aan de opdrachtgever van het werk, dat is in dit geval het gemeentebestuur van Arnhem. Het leek ons een goede gedachte om deze gebeurtenis te doen plaatsvinden op de Dag van de Architectuur n.l. zaterdag 29 juni a.s. Wij hebben besloten de kapel van de Eusebiuskerk te kiezen als locatie. Dat komt goed uit, omdat ook daar het startpunt is van de activiteiten van de Dag van de Architectuur.

Het programma is als volgt. U bent van harte welkom op zaterdag 29 juni a.s. om 9.45 uur in de kapel van de kerk (hoofdingang). Wij bieden u een kopje koffie of thee aan. Om 10 uur is de uitreiking van de oorkonde aan wethouder Lenferink. Een bestuurslid van de stichting Historische kelders zal iets vertellen over de toekomstige bestemming van de kelders.

Wij hebben met gidsen van het Gilde afgesproken dat er om 12 uur gelegenheid bestaat voor een rondleiding (circa drie kwartier) door de kelders; waarschijnlijk starten bij de ingang aan de Rijnstraat. Deze rondleiding is voor u gratis.

U kunt op die dag ook een architectuurwandeling maken. De start daarvan is in de Eusebiuskerk en gaat vervolgens via Sabelspoort, Rijnkade, Nieuwstraat, Oeverstraat, rondleiding door de kelders, en dan via Bergstraat naar de nieuwe parkeergarage bij het station en via de Vijfzinnenstraat naar het gebouw van de Hogeschool voor de Kunsten aan het Onderlangs. De rondleiding geschiedt onder leiding van een architectuurdeskundige en duurt ongeveer twee uur. De eerste wandeling start om 11 uur en vervolgens elke drie kwartier. U kunt zich voor deze gratis wandeling aanmelden bij: De Watermolen, telefoon 026 – 4450660.

Ledenwerving en communicatie Het aantal leden bedraagt thans meer dan 250 personen. Wij juichen dit toe. Op de presentielijst van de afgelopen algemene ledenvergadering hebben een aantal leden tevens hun E-mailadres vermeld. Ook daarvoor zijn wij erkentelijk. Desalniettemin hebben we de indruk dat nog tal van leden wel beschikken over een dergelijk adres, maar om hen moverende redenen bekendmaking achterwege hebben gelaten. Wij verzekeren u dat uw adres uitsluitend ten behoeve van interne communicatie benut gaat worden. Wij willen immers meer op basis van gerichte vragen met onze leden gaan communiceren. In die context herhalen wij ons verzoek om via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uw adres aan ons kenbaar te maken. Uiteraard zijn op dit adres ook andere reacties van harte welkom. Gaarne blijven wij geïnformeerd over wat er onder onze leden leeft.