--2005

 

 

 

 

 

Het bestuur van de Vereniging Stadsschoon Arnhem nomineert het ene jaar nieuwbouwobjecten en het andere jaar restauratieobjecten voor de verkiezing van de beste bijdrage aan het stadsschoon.
Dit jaar zijn vier restauratieobjecten uit 2004 en 2005 genomineerd. De leden van Stadsschoon hebben erover gestemd.
Winnaar is geworden het herstel van een deel van de Jansbeek in De La Reijstraat.

De volledige uitslag is:

1. Herstel deel Jansbeek: 110 punten, 1e foto.

2. Restauratie Koepelgevangenis: 51 punten

3. Vestiging Watermuseum in gebouwen Zijpendaalseweg: 32 punten, 2e foto.

4. Restauratie café Florian Jansplaats: 21 punten.

**

De St. Jansbeek, De La Reijstraat:

De werkzaamheden zijn in opdracht van de gemeente uitgevoerd.
Het doel van het project in de De La Reijstraat was om de oorspronkelijke situatie van rond 1907 weer terug te brengen. De eerste fase van het project bestond uit het bovengronds halen van de beek. In de volgende fasen werd de beek stukje voor stukje in zijn oude luister hersteld. De brug aan de Sonsbeekweg werd gebouwd, de lampen en smeedijzeren hekwerken bij de Cronjéstraat en de Sonsbeeksingel opgeknapt en er werden bomen geplaatst. Tot slot kwam er een nieuwe brugleuning langs de Sonsbeeksingel omdat de huidige leuning terug ging naar de historische plaats: de noordzijde van de Cronjéstraat