Afloop HBSplan 2015

 

Een actiecomité voor behoud van de AKU fontein heeft enkele jaren actie gevoerd voor behoud van dit potentiële rijksmonument. Dit heeft ertoe geleid dat in juni 2015 de corporatie Volkshuisvesting het plan voor pseudo-herbouw van de HBS introk.