Afloop 2015

 

Stadsschoon stelde beroep in bij de Raad van State tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan dat het door ons gewraakte bouwplan mogelijk maakt.

Helaas besloot de Raad van State op 21 januari 2015 ons beroep ongegrond te verklaren met een motivering die hoogst onbevredigend is. Op diverse van onze argumente is totaal geen weerlegging gegeven.