Rijnkade

 

Arnhem, 26 juni 2015.    

 

 

 

                                                                                         

Aan het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

Postbus 9029,

6800 EL Arnhem.

 

 

Onderwerp: Rijnkade.

 

 

Geacht college,

 

 

In de afgelopen tijd zijn er enkele kleine verbeteringen aangebracht aan de Rijnkade zoals de trap van de bovenkade naar de onderkade en het zandstrand op de onderkade. In de krant lazen wij het plan van Kuiper Bouw voor overkapping van de onderkade met een breedte van 10 tot 15 meter met daaronder parkeergelegenheid voor auto’s. 

 

Wij vinden dit een uitstekend plan om het zo uiterst gunstig gelegen Rijnfront optimaal te benutten. Er kan dan een bijzonder gebied van horecaterrassen ontstaan mede gezien de aantrekkelijke ligging op de zuidelijke zonzijde. Voor 10 miljoen euro kan Arnhem het grootste kadeterras van Nederland bouwen en haar band met de rivier versterken, zeggen de initiatiefnemers. De ondernemers van de Rijnkade zijn erg enthousiast over het plan volgens de krant. Kortom, wij ondersteunen dat plan van harte.

 

Wij vernemen graag uw standpunt ten aanzien van genoemd plan.

 

Hoogachtend,

 

w.g.    P.van Dijk, voorzitter.         H. Bod, secretaris.