Stedelijk en dorps

 

 

 

Waar de stad reeds een stedelijk karakter heeft, kan nieuwe stedelijke bebouwing worden toegevoegd. Waar sprake is van een dorpskarakter, mag geen verstedelijking plaatsvinden. Niet commerciële belangen van projectontwikkelaars, maar goede ruimtelijke ordening dient bepalend te zijn.