Pas op voor verloedering

 

 

Problematiek leegstand gebouwen vergt een aangepast beleid.

 

De omvangrijke problematiek van leegstand van met name kantoor- en winkelpanden noodzaakt tot een beleid omtrent herbestemming van die gebouwen. Leegstand leidt tot functieverlies en op termijn tot verloedering en moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Dat vraagt om een zeer terughoudend beleid ten aanzien van nieuwe plannen voor de bouw van kantoren en winkels. Evenzeer geldt dat voor gebouwen met educatieve en culturele functies.