Karakter als groene stad handhaven

 

 

 Arnhem is bekend als de groene stad met veel parken en veel groen in de wijken. Dat groen vereist stringente bescherming en een principieel ruimtelijk beleid, dus geen sluipende afknabbeling. Geen bebouwing in structureel groen: dus niet in parken en in de groene vingers. Het gebied Meinerswijk dient zijn huidige karakter te behouden.