Gemeente en plannen

 

 

Het is aan de gemeenteraad om de stedenbouwkundige ontwikkeling te bepalen.

De gemeenteraad dient de regie in handen te houden bij de stedenbouwkundige plannen. Gewaakt moet worden tegen overheersende invloed van projectontwikkelaars. Hun streven is primair van commerciële aard. De gemeente heeft de zorg voor de goede ruimtelijke ordening. De gemeenteraad mag niet voor voldongen feiten worden geplaatst door toezeggingen die in het voortraject (door wethouders) zijn gedaan.