Geen hoogbouw waar het niet hoort

 

 

Geen hoogbouw op verkeerde plekken.

 

Het unieke landschappelijke karakter van Arnhem mag niet (méér) worden vernield door hoogbouw op verkeerde plekken. Nieuwbouw in het stadscentrum mag door hoogte en bouwmassa het zicht op de stuwwal niet belemmeren en het karakter van de binnenstad niet “overschaduwen”, maar dient in hoogte en volume aan te sluiten op de binnenstad om zo het bestaande karakter van de stad te versterken.