Erfgoedbeleid

 

 

 

Gewaakt moet worden voor het belang van het erfgoed. Het mag niet een restbeleid zijn dat terzijde wordt geschoven vanwege andere belangen zoals commerciële. De waarde van monumentale gebouwen en van archeologie behoort vanaf het begin van een planproces evenwichtig in de belangenafweging te worden betrokken. Na de verwoestingen en sloop van historisch waardevolle objecten in het verleden, moeten we zuinig zijn op de historische objecten van de stad. De geschiedenis van de gebouwde stad moet goed zichtbaar blijven.