Binnenstad centraal

 

 

 De historische binnenstad is economisch, toeristisch, recreatief en uit het oogpunt van erfgoed van centrale betekenis. Om functieverlies, leegstand e.d. te voorkomen, wordt het winkelgebied compact gehouden. Menging van binnenstadsfuncties is nodig voor de vitaliteit van het stadshart. Uitbreiding van de oppervlakte voor de detailhandel is slechts beperkt mogelijk, gezien de huidige leegstandsproblematiek en de opkomst van internetwinkelen.